Wednesday, 14 November 2018

ĐẶT MUA Áo và Mũ Gây Quỹ GLYT11
Hoạt động Gây Quỹ cho GLYT - Tất cả số tiền thu lãi thu được sẽ dành 100% cho các hoạt động của GLYT - BSN Cam kết và thông báo chi tiết tất cả các khoản thu chi.

Đang cập nhật thông tin

Các khâu nhận đăng ký, đi đặt may, in, giao hàng do đội ngũ BTC thực hiện tình nguyện.
Số tiền đặt cọc để ứng may và in trước do nguồn quỹ của BTC và Quỹ GLYT dự trù.


Form đăng ký ĐẶT MUA ÁO và MŨ Gây Quỹ GLYT11: