Wednesday 14 November 2018

Bộ Hồ Sơ Giữ Lửa Yêu Thương 11
Link tải đầy đủ Bộ Hồ Sơ GLYT11 bao gồm:
- Giới thiệu Bình Sơn Nét với hơn 11 năm hình thành và phát triển. Các chương trình thực hiện và Tiêu chí hoạt động.
- Giới thiệu Kế hoạch sơ lược về Chương trình Giữ Lửa Yêu Thương Năm thứ 11.
- Giáy phép tổ chức cửa Chương trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Thư ngỏ vận động Tài trợ.
- Mẫu cam kết và Quyền lợi Nhà tài trợ.

[LINK TẢI BỘ HỒ SƠ GLYT11]

Các link đọc trực tiếp:
Giới thiệu BinhSonNet
Giới thiệu GLYT11
Giấy phép tổ chức
Thư ngỏ
Quyền lợi Nhà tài trợ

Các nguồn tài chính, quyên góp được công khai minh bạch, chi tiết tại đây: